Chipping không phải cú đánh quá khó. Một cú chip bóng tốt có thể sẽ giúp người chơi cứu lại được cả ván đấu.

Nhiều người chơi vẫn có q