Nhằm tăng tính tin cậy về điểm Handicap, MISA golf đã bổ sung thêm tính năng mời bạn bè xác nhận score card của golfer trước khi được đăng tải công khai trên ứng dụng. Chi tiết các bước sử dụng tính năng này như sau:

Bước 1: Golfer chọn sân golf và tiến hành nhập điểm
Xem thêm: http://news.golfhcp.vn/other/huong-dan-cach-nhap-scorecard-cuc-nhanh-tren-misa-golf-2876.html

Bước 2: Sau khi nhập điểm thành công, golfer nhấn nút Đăng.

Màn hình hiển thị danh sách bạn bè của golfer. Golfer có thể lựa chọn một hoặc nhiều bạn bè để nhờ xác nhận.

Bước 3: Nhấn nút Đăng score card

Bước 4: Lời mời xác nhận scorecard sẽ được gửi đến bạn bè. Sau khi được bạn bè xác thực, điểm scorecard của golfer sẽ được đăng tải công khai trên ứng dụng MISA Golf.

Lưu ý: 

Với những trường hợp golfer chơi một mình, sau khi nhập điểm có thể chọn Bỏ qua để tiếp tục đăng scorecard.

Tuy nhiên,  scorecard của golfer sẽ không được tính điểm Handicap.

Chuyên mục: Khác