Golfer có thể lựa chọn 2 hình thức nhập điểm trên MISA Golf là nhập điểm sau khi chơi hoặc nhập trong khi chơi.

Chi tiết các bước nhập điểm như sau:

Bước 1: Mở app, nhấn vào mục Golf

Bước 2: Ở thanh tìm kiếm, nhập tên sân golf

Bước 3: Golfer có thể chỉnh sửa lại các trường thông tin hiển thị trên màn hình về:  Thời gian chơi; Tee, Số hố chơi, Hố bắt đầu.

 

Ngoài ra, nếu golfer muốn nhập điểm cho bạn chơi hãy nhấn vào mục “Chơi cùng với”.

Sau đó nhấn Chọn tên bạn bè và bấm nút Lưu

Bước 4: Lựa chọn hình thức nhập điểm phù hợp. Ví dụ nhập sau khi chơi.

Golfer tiến hành nhập điểm lần lượt cho bạn bè bằng cách nhấn vào avartar trên màn hình. Kết thúc bằng cách nhấn nút Đăng

Bước 6: Golfer có thể đổi hình nền scorecard theo sở thích bằng cách nhấn vào “Đổi ảnh“. Sau đó nhấn Đăng để hoàn tất.

Golfer có thể xem lại scorecard đã tạo trên trang cá nhân

 

 

Chuyên mục: Khác