Câu hỏi: Tôi muốn theo dõi khoảng cách giữa các hố và xem tổng thể địa hình sân để từ đó có thể lựa chọn cho mình cách đánh bóng phù hợp nhất thì cần làm gì?

Trả lời: Để xem được bản đồ sân chơi golf, người dùng cần bật định vị GPS theo các thao tác sau:

Bước 1: Người dùng (golfer) truy cập vào ứng dụng MISA Golf HCP, chạm biểu tượng Golf  

Sau đó chọn SÂN GOLF

Bước 2: Golfer có thể tìm sân trong tab “Mới chơi”“Gần đây”  hoặc trong tab “Tìm kiếm”Sau khi chọn được sân, ứng dụng hiển thị màn hình Chi tiết, cập nhật đầy đủ thông tin về sân. Bước 3: Tiếp theo, người dùng nhấn CHƠI GOLF. Sau khi kiểm tra và chỉnh sửa các trường thông tin quan trọng về Thời gian, Tee, Số hố chơi, Hố bắt đầu, đối tượng chơi “Chơi cùng với. Chọn ” NHẬP TRONG KHI CHƠI”

Bước 4: Ứng dụng hiển thị giao diện nhập score chi tiết theo từng hố chơi. Để bật chức năng định vị GPS, người chơi chạm vào icon GPS (màu vàng) trên màn hình.

Bước 5:  Người dùng có thể xem được địa hình tổng quát trong hố chơi; đo khoảng cách từ vị trí mà người chơi đang đứng đến lỗ. Từ đó có thể chọn cho mình hướng đánh và cách đánh bóng phù hợp. Trên màn hình hiển thị các chỉ số:

511 – 495 – 479: Là khoảng cách được đo lần lượt từ điểm phát bóng đến 3 điểm cắm cờ trong green. (Đơn vị: YDS)

201 – 294: Là khoảng cách được đo từ điểm phát bóng đến bất kỳ vị trí nào mà người chơi muốn đo trên đường golf (Đơn vị: YDS). Để nhập điểm của mỗi hố sau ngay khi kết thúc, chạm icon hình bút trên màn hình. Ứng dụng quay lại giao diện nhập score lúc đầu. Hoặc nếu người chơi muốn tiếp tục xác định địa hình của hố thứ 2, thứ 3 đến hố cuối cùng, bấm dấu mũi tên để chuyển tiếp.

 

Chuyên mục: Tính năng