Trong phiên bản mới nhất của ứng dụng MISA Golf vừa mới ra mắt đã cho phép người dùng được tham gia cùng lúc 3 bảng xếp hạng tự động: Best Gross, Best net và Handicap.

Mục đích của việc thiết lập các bảng xếp hạng này là để golfer có thể xác định được trình độ chơi golf của bản thân cũng như cập nhật được thứ hạng của bạn bè trên bảng xếp hạng

 Bảng xếp hạng Best Gross được tổng hợp dựa theo Gross score (tổng sổ gậy chơi) của một trận tốt nhất trong ngày. Best Net là bảng xếp hạng theo Net Score = Gross score – Course Handicap của 1 trận tốt nhất trong ngày. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng Handicap được xếp dựa trên điểm Handicap của golfer.

Bảng xếp hạng Handicap

Tiêu chí phân định thứ hạng trên 3 bảng xếp hạng được căn cứ vào: IDX Handicap, độ khó của sân, số trận chơi, thời gian sử dụng app…

Hệ thống tự động xếp hạng với những golfer có thông tin cá nhân được xác thực và có scorecard không bị báo sai. Kết quả xếp hạng được hệ thống tổng hợp vào cuối ngày hiện tại

 Bạn ở vị trí bao nhiêu trên bảng xếp hạng thành tích, chia sẻ ngay cùng MISA Golf nhé!

 Xem thêm cách thức xác thực thông tin cá nhân tại đây!